Algemene voorwaarden

Disclaimer en Algemene voorwaarden

Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ikwilvanmijnwoningaf.nl maakt het uitdrukkelijke voorbehoud dat een koop niet eerder tot stand komt, dan na ontvangst van een door ons kantoor opgemaakte en wederzijdse rechtsgeldig ondertekende koopovereenkomst.

Alle door Ikwilvanmijnwoningaf.nl op haar website aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Ikwilvanmijnwoningaf.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Namens de directie

Ikwilvanmijnwoningaf.nl