Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden

Het aanvragen van een bod bij ikwilvanmijnwoningaf.nl is gratis en vrijblijvend. En het bod dat u van ikwilvanmijnwoningaf.nl ontvangt is vrijblijvend en vrij van verplichtingen.

De aanvrager is vrij om te besluiten om niet op het bod in te gaan of het bod af te wijzen. ikwilvanmijnwoningaf.nl is nimmer gehouden aan een uitgebracht bod.

Het uitgebrachte bod is slechts bedoeld als een indicatief bod. Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. ikwilvanmijnwoningaf.nl maakt het voorbehoud dat een koop- of verkoop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde schriftelijke koopovereenkomst.

Door ikwilvanmijnwoningaf.nl op haar website(s) aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

ikwilvanmijnwoningaf.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Wijzigingen algemene voorwaarden

ikwilvanmijnwoningaf.nl behoud zich het recht voor om haar algemene voorwaarde te wijzigen op ieder moment dat het haar goeddunkt.