AVG INFORMATIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS EN ONZE DISCLAIMER

Deze disclaimer geldt voor de gehele website van Ikwilvanmijnwoningaf.nl gebruikmakend van het internetadres https://www.Ikwilvanmijnwoningaf.nl en/of https://Ikwilvanmijnwoningaf.nl, hierna te noemen disclaimer. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie op pagina’s van de internetsite van Ikwilvanmijnwoningaf.nl zijn van algemene aard en zijn niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. (Aan-) biedingen van Ikwilvanmijnwoningaf.nl zijn geheel vrijblijvend zolang deze niet door partijen schriftelijk bekrachtigd en ondertekend zijn.

De informatie die u op de website aantreft is met uiterste zorg samengesteld, toch aanvaarden wij over de juistheid van de verstrekte informatie op onze internetsite geen enkele aansprakelijkheid. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Ikwilvanmijnwoningaf.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens van deze site afkomstig kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Copyright © Ikwilvanmijnwoningaf.nl 2018, alle rechten zijn voorbehouden aan Ikwilvanmijnwoningaf.nl en haar vertegenwoordigers.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ikwilvanmijnwoningaf.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

AVG INFORMATIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Op deze pagina geven wij u informatie hoe ‘Ik Wil Van Mijn Woning Af’ omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Onze contactgegevens
U kunt ons telefonische bereiken onder nummer 040 – 2441706. U kunt ons ook mailen op het e-mailadres: info@ikwilvanmijnwoningaf.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via https://ikwilvanmijnwoningaf.nl en/of https://www.ikwilvanmijnwoningaf.nl.

Dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit het bemiddelen bij de koop- en verkoop van onroerend goed. Naast deze dienstverlening zijn wij actief met de handel in eigen onroerend goed.

Wat wij voor u gaan doen
Ook u heeft ons verzocht u te helpen bij het verkopen van uw woning. En welke aan- of verkoopformule van ‘ikwilvanmijnwoningaf.nl‘ het beste bij uw situatie past. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar;
– de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U verkoopt uw object aan ons kantoor
Wanneer u ons als vastgoedhandelaar ‘ikwilvanmijnwoningaf.nl‘ inschakelt bij de verkoop van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop staat of heeft gestaan;
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, etc.;
– de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
– de hypotheek (de schuld aan de bank) die op het pand rust;
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
– wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs;
– de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt;

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object;
– de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– de reden van koop of huur;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– Uw inkomensgegevens;
– gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
– overige informatie die u aan ons verstrekt;

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op funda, huislijn, Jaap.nl of aanverwante website(s),
– op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren;
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor;
als u zich voor het toezenden van informatie wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
ikwilvanmijnwoningaf.nl neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Koppelingen naar andere website(s)
De Ikwilvanmijnwoningaf.nl website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en te uwer informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Ikwilvanmijnwoningaf.nl.

Ikwilvanmijnwoningaf.nl heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacy maatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Ikwilvanmijnwoningaf.nl. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van Ikwilvanmijnwoningaf.nl. We raden u aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Ikwilvanmijnwoningaf.nl. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacy beleid van het andere bedrijf.

Pagina’s opvragen

Welke informatie Ikwilvanmijnwoningaf.nl van u verzamelt, hangt af van wat u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de website van Ikwilvanmijnwoningaf.nl worden geen persoonsgegevens verzameld voor- of doorverkocht aan derden.

 Via de website van Ikwilvanmijnwoningaf.nl is het mogelijk om een gratis ‘bod’ op uw woning aan te vragen. Indien wij interesse hebben in een aangeboden woning brengen wij in sommige gevallen een ‘indicatief bod’ uit. Dit ‘indicatief bod’ is van commerciële aard niet bindend en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Ikwilvanmijnwoningaf.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van haar verstrekte informatie en het ‘indicatief bod’. Aan de inhoud van het ‘indicatief bod’ kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om zelf de juistheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Ikwilvanmijnwoningaf.nl sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
• de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
• de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van Ikwilvanmijnwoningaf.nl geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
• (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend en met het bezoek van de website(s), het adviesgesprek, het ‘indicatief bod’ of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Ikwilvanmijnwoningaf.nl, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Ikwilvanmijnwoningaf.nl worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Misbruik

Ikwilvanmijnwoningaf.nl zal haar rechten, daar waar zij dat opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Ikwilvanmijnwoningaf.nl behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Ikwilvanmijnwoningaf.nl de toegang tot de webpagina monitoren. Ikwilvanmijnwoningaf.nl zal bij het bezoek en het gebruik van de site, iedere bezoeker monitoren teneinde het internetgedrag, de duur van het bezoek, en het IP adres van de bezoeker vast te leggen.

Toepasselijkheid

Door de Ikwilvanmijnwoningaf.nl website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Ikwilvanmijnwoningaf.nl website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

 

Met vriendelijke groet,

Directie van IkWilVanMijnWoingAf.nl